Formularz abstraktów

Streszczenia prac do wygłoszenia podczas 38. Dni Ortopedycznych Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego należy przesłać w nieprzekraczalnym terminie do 15 lipca 2019 za pomocą poniższego formularza, wypełniając wszystkie wymagane pola.
 
Streszczenia prac zostaną poddane ocenie Członków Komitetu Naukowego 38. Dni Ortopedycznych PTOiTr.
Osoby zgłaszające dany abstrakt zostaną powiadomione drogą mailową o zakwalifikowaniu danej pracy do programu naukowego.
Przed wysłaniem abstraktu sprawdź dokładnie, czy zgłoszenie nie zawiera błędów. Abstrakty będą publikowane zgodnie z przesłanym zgłoszeniem. Możliwości poprawy przesłanego abstraktu będą ograniczone.
 
Po wysłaniu abstraktu, należy sprawdzić, czy na podany adres email zostało dostarczone potwierdzenie wysłania abstraktu. W przypadku nieotrzymania wiadomości potwierdzającej, koniecznie skontaktuj się z nami pod adresem e-mail: dniorto2019@ptoitr.pl, aby mieć pewność, że abstrakt dotarł i zostanie przekazany pod ocenę Komitetu Naukowego.